„TATJÁNA” ONKOLÓGIAI BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY - EGYÜTT EGYMÁSÉRT- ÁLDOZATOS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves „Tatjána” Onkológiai Betegekért Alapítvány pártoló és segítő Barátaim!

Ezúton fejezem ki őszinte hálámat, elismerésemet, megbecsülésemet KOVÁTS KORNÉL Urnak Alapítványunk Kuratóriuma Elnökének, aki objektív  oknál fogva lemondott megtisztelő tisztségéről.

Köszönöm Elnök Úr határozott, bíztató ötleteit, elképzeléseit és szorgos segítő munkáját. Várom további értékes ötleteidet, tanácsaidat a jövőben is!

Kováts Kornél Kuratórium címzetes elnöke

1952-ben születtem Budapesten, iskoláimat is itt végeztem. Magyarország közszolgálatábólvonultam nyugállományba 2015-ben. Négy gyermekem és két unokám van.
Szüleim egy alföldi nagyvárosban találkoztak, miután a trianoni események a Felvidékről, illetve Erdélyből családjaikat egymás közelébe sodorták. Felmenőimtől a felelős, törvényt tisztelő gondolkodást, a családról történő gondoskodást, valamint a közösség, tágabb és szűkebb  átriánk segítését kaptam példaként.
Közgazdász diplomámat idegenforgalmi szakon szereztem 1983-ban. A tanulás, ismereteim folyamatos meghaladása ezt követően is természetes volt számomra, tovább képeztem  magam, amikor csak alkalom adódott. Dolgoztam a turizmusban, külgazdaságban és diplomáciában, továbbá az államigazgatás fejlesztési programokkal foglalkozó intézményeinek kialakításában és működtetésében, nem egyszer vezetői beosztásokban. Angolul, franciául és németül beszélek. Megfogalmazódott bennem, már életem korai szakaszában, hogy aki tálentumot, azaz az átlagosnál kiemelkedőbb felfogóképességet, arányérzéket, szervezési tehetséget, művészi hajlamot stb. sejt magában, az a sugallattal megkapja a sohasem múló kötelességet, hogy ezeket a dolgokat a többi ember szolgálatába kell állítania; mindannyiunk közösségéé az, amit magunkban Isten
adományaként felfedeztünk. Nem volt kétséges számomra, hogy igent mondjak Farkas Sándor zeneművész professzor úr megtisztelő felkérésére, amikor a Tatjána Alapítvány Kuratóriumának elnökségét elvállaltam.

ALAPÍTVÁNYRÓL - BEMUTATKOZÁS

Kedves Barátaim!

     Szíves engedelmetekkel értesítelek Benneteket fontos döntésemről.

     Itt állok felejthetetlen feleségem Tatjána halálának 5. évfordulója előtt, aki becsülettel, odaadó szeretettel megosztotta öntudatos életét velem és imádott családjával. A könyörtelen, gyógyíthatatlan onkológiai betegség rövid 8 hónap alatt kioltotta életét.

     Az örök világosság fényeskedjék Neki!

    Sajnos ezzel a tragédiával nem vagyok egyedül, szinte minden családot érint korunk pestise. Ennek ellenére reménykedjünk, hamarosan itt az idő, amikor az orvostudomány győzedelmeskedik, kivezeti az emberiséget és leküzdi a rettegett kórt.

     Tulajdonképpen ez az alapgondolata egy ONKOLÓGIAI BETEGEK MEGMENTÉSÉÉRT jótékonysági alapítvány létrehozásának.

     2018.január 25-től saját elgondolásom szerint minden kiegészítő bevételt: tiszteletdíjat, honoráriumot, egy elkülönített TATJÁNA jótékonysági alapítvány számlájára fogom elhelyezni. Előzetes felméréseim, tanácsadóimmal való konzultációim azt bizonyítják, ötletem életképes és szükségszerű. Kedves művész barátaim, tisztelt kollegáim szintén aktív résztvevői lesznek az Alapítvány karitatív tevékenységében. Grafikus, festőművész, szobrász barátaim felajánlják alkotásaik egy részét; zenész, előadóművész kollegáim: ének-, hangszeres szólisták koncertfellépéseikkel sietnek segítségünkre. Tulajdonképpen alapítványunk mozgató rugója: ÖNZETLEN ADAKOZÓINK NAGYLELKÚ ADOMÁNYAIKÉRT KULTURÁLIS ÉLMÉNYEKET, TISZTELETET, ELISMERÉST KAPNAK CSERÉBE!

      Tiszteletteljes kérésem minden közreműködő barát és részt vállaló egyénhez, kezelje bizalommal és maximális odafigyeléssel a feladat megoldását: EGYSÉGBEN AZ ERŐ, AMI NEM SIKERÜL EGYEDÜL, AZT KÖZÖS ERŐVEL, ISTEN SEGÍTSÉGÉVEL SIKERRE VISSZÜK!

      Minden melegszívű, adakozó, segítőkész embertársam tanácsát, ötletét, anyagi támogatását, áldozatos segítségét hálásan megköszönöm és a nemes cél elérésére forditom. Egyben kérem segítségeteket, terjesszük és szélesítsük a TATJÁNA ALAPÍTVÁNY ismertségét és tevékenységi körét.

     AZ ÖSSZEGYÜJTÖTT ANYAGI JAVAKAT, ADOMÁNYOKAT, KIZÁRÓLAG AZ ONKOLÓGIA BETEGSÉGEKBEN SZENVEDŐ EMBERTÁRSAINK GYÓGYITÁSÁRA, ÉLETMINŐSÉGÜK JAVITÁSRA HASZNÁLJUK FEL.

    Az elmúlt 5 év biztató eredményeket mutat: helyes, Isten vezérelte úton haladunk.

    Uram Istenem, segíts felébreszteni embertársainkban a hitet, reményt és meghozni számukra a gyógyulást.

Kiváló tisztelettel és hálás köszönettel:

Farkas Sándor

alapító

Budapest, 2018. január 20.

TATJÁNA ALAPÍTVÁNY - ONKOLÓGIAI BETEGEK GYÓGYÍTÁSÁRA SZÁNT ADOMÁNYÁT HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK! - AZ ADOMÁNYGYÜJTÉS A JOGSZABÁLYOKKAL TELJES HARMÓNIÁBAN TÖRTÉNIK.

ALAPÍTVÁNY CÉLJA

Az onkológiai betegek egészségügyi és egyéb szervezeteken keresztüli  támogatása, az onkológiával foglalkozó szervezetek támogatása, az onkológia betegek életminőségének javítására való törekvés, az onkológiai betegek gyógyulásának támogatásáért kulturális rendezvények szervezése, rendezése.

ALAPÍTVÁNY JELLEGE

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA

  1.    Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.
  2.    Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
  3.    Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
  4.    Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

dr. Kapuvári Béla - Kuratórium elnöke

Kuratóriumi tagok:

Prof, Dr. Borbély Katalin - PhD, DSc - örökös tiszteletbeli elnök

az MTA Doktora MedHab. főorvos Országos Onkológiai Intézet PET/CT Ambulancia vezetője

Benza György - a Határon Túli Magyarokért Alapítvány elnöke

Dr. Fülöp László - ügyvéd

Dr. Hartman Gábor – igazgató- főorvos, Duna Medical Center

Dr. Sepa György – főorvos, érsebész

Farkas Sándor– zeneművész, alapító

Héray András Tibor -  a Kútvölgyi Szűz Mária Engesztelő kápolna igazgatója

Konyári Borbála Anna - borász

Kovács Antonia– egyetemista, orvostanhallgató

Pásztor Bazil Tibor – nyugalmazott görög katolikus lelki pásztor

 

A Kuratórium tagjai minden ellenszolgáltatás nélkül végzik feladataikat.

Dr. Kapuvári Béla  Kuratórium elnöke

Bemutatkozás

Dr. Kapuvári Béla vagyok. 1945. február 2.-án születtem Budapesten.

Házasságban élek, két fiam és egy unokám van.

Az I.István Gimnáziumban érettségiztem, majd a Közgazdasági Egyetemen két diplomát szereztem belkereskedelmi és pénzügyi szakon. A későbbiekben elnyertem a közgazdaságtudományi doktori címet pénzügytan szaktudományból.

A több mint 40 éves munkaviszonyom első felében az építőiparban (Vegyépszer) nagy beruházások gazdasági vezetőjeként működtem. A1990-es évek közepétől a közigazgatásban tevékenykedtem, mint gazdasági felső vezető, kiemelten a közoktatás, szakképzés pénzügyeivel foglalkoztam.

Az évek során számos  felügyelő bizottságban tevékenykedtem különböző területeken, valamint megbízásokra szakkiadványokat készítettem és szakvizsgáztattam. Ezen tevékenységeket nyugdíjas éveimben is folytatom.

Budapest, 2019. júnus 20.

ÖNÉLETRAJZ

Személyi adatok

Név:                          dr. Kapuvári Béla

Születési idő:            1945. február 02.

Születési hely:           Budapest

Állampolgárság:        magyar

Családi állapot:         nős

Gyermekei:               Bence / 1974/, Gergely / 1984/

Lakcím:                    8600 Siófok Sziklai J. u.12

Tartózkodási hely:    1147 Budapest XIV., Lőcsei u. 13.

Tel:                           252-1212; 06-30-4751607

Iskolai végzettség

1959-1963.        I. István Gimnázium

1964-1969.        MK Közgazdaságtudományi Egyetem Belkereskedelmi szak

Végzettség: okleveles közgazda   ( 28/1968-69/d. )

1981-1982.        MK Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy szak

Végzettség: okleveles vállalati pénzügyi szakközgazda (6/111/81)

  1. MK Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdaságtudományi doktori cím elnyerése "Pénzügytan" szaktudományból
  2. Közigazgatási szakvizsga (közigazgatási ismeretek, adórendszer, adóigazgatás)

(2513/2000 )

Munkahelyek

1969-1975.        Ravill Kereskedelmi Vállalat

Fővárosi Sütőipari Vállalat

Elzett Fémlemezipari Művek

OMFB Anyagmozgatási és Csomagolási Tanácsadó Iroda

Beosztás: előadó

Feladat: marketing tevékenység

1976-1980.        Chemokomplex Külkereskedelmi Vállalat

Beosztás: irodavezető pénzügyi helyettese

Feladat: a vállalat Ivano-Frankovszk-i (SZU) irodájának                                               pénzügyi irányítása

1980-1993.        Vegyépszer (Vegyiműveket Építő és Szerelő Vállalat, ill. Rt.)

1980-1982.             Beosztás: Terv-statisztikai és pénzügyi osztályvezető

Feladat: nagyvállalat szociális és jóléti tevékenységének                              pénzügyi irányítása

1982-1985.             Beosztás: Pénzügyi főosztályvezető-helyettes

Feladat: nagyvállalati pénzügyek irányítása, szervezése

1985-1993.             Beosztás: Gazdasági igazgató-helyettes

Feladat: a vállalat, később Rt., Tengizi nagyberuházásának                          gazdasági irányítása

1993-1995.        Kisvállalkozások könyvvezetése, pénzügyi- és adótanácsadása

  1. Országos Munkaügyi Központ

Beosztás: Gazdálkodási és Üzemeltetési Iroda, irodavezető

Feladat: az Országos Munkaügyi Központ gazdálkodásának                                                     irányítása

1996-1998.        Munkaügyi Minisztérium Közmunkatanács Hivatala

Beosztás: Gazdasági Főosztály, főosztályvezető

Feladat: a közmunkák szerződéses rendszerének, finanszírozásának

és ellenőrzésének szervezése és irányítása, valamint a

Hivatal gazdálkodásának irányítása.

1998-2001.        Oktatási Minisztérium

Beosztás: Szakképzési Hozzájárulások Osztálya, főosztályvezető-h.

Feladat: Munkaerő Piaci Alap(MPA) Szakképzési Alaprészének

működtetése, irányítása.

2001- 2003.       Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága

Beosztás: Fejlesztési és Képzési Pályázati, és Hozzájárulási Iroda,

Irodavezető

Feladat: Munkaerő Piaci Alap (MPA) fejlesztési és képzési alaprész pályázati rendszerének működtetése.

A szakképzési hozzájárulások elszámoltatása

  •   Beosztás: Gazdasági főigazgató-helyettes

Feladat: Az intézmény gazdasági irányítása. Az MPA Képzési Alaprészének kezelése.A szakképzési hozzájárulás adóigazgatásának irányítása.

  •  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet

Beosztás: Támogatási és Bevallás Kezelési Igazgatóság

Főigazgató-helyettes

Feladat: Az MPA képzési alaprész pályázati rendszerének

működtetése, Az MPA Képzési Alaprészének  kezelése.

A szakképzési hozzájárulás adóigazgatásának irányítása.

2007.09.15-        Szellemi szabadfoglalkozású.

Budapest, 2019 június 30.

dr. Kapuvári Béla

„TATJÁNA” ONKOLÓGIAI BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Adószám:18989322-1-42

Bankszámlaszám:

 11707000-22224657

Telefonszám:

+36 1 351-777-0

+36  70 211 6898 

 

E-mail cím:

tatjanaalapitvany@gmail.com

info@tatjana-onkobetegekert-alapitvany.hu

Székhely: Budapest 1068, Városligeti fasor 44.

Postacím: Budapest 1068, Városligeti fasor 44.

Üzenet

Adja meg a nevét!
Kérem, írja be az üzenetet